play

Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
37 tập
37 tập
Trung Quốc đại lụcLãng MạnPhim HàiCổ TrangTiếng Phổ ThôngCổ ĐạiTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Kể về phái Linh Kiếm mấy ngàn năm nay luôn ra sức bồi dưỡng nhân tài, vì để tiến thêm một bước trong việc mở rộng lực lượng môn phái, họ đã tổ chức một Đại hội tuyển chọn nhân tài, mời tinh anh khắp nơi đến tham dự. Vì sao chổi rơi, kỳ tài Vương Lục đến để hóa giải kiếp nạn Mạt Pháp, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm có một, mang theo tư duy của người hiện đại, bước vào cổng núi phái Linh Kiếm, dựa vào kiến thức khoa học và EQ siêu cấp trấn áp dị giới, bước vào câu chuyện phản khoa học trở thành người có sức mạnh tuyệt thế.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-37
  • 1-37
Chọn tập 1-37
  • 1-37
从前有座灵剑山 第1集从前有座灵剑山 第2集从前有座灵剑山 第3集从前有座灵剑山 第4集从前有座灵剑山 第5集从前有座灵剑山 第6集从前有座灵剑山 第7集从前有座灵剑山 第8集从前有座灵剑山 第9集从前有座灵剑山 第10集从前有座灵剑山 第11集从前有座灵剑山 第12集从前有座灵剑山 第13集从前有座灵剑山 第14集从前有座灵剑山 第15集从前有座灵剑山 第16集从前有座灵剑山 第17集从前有座灵剑山 第18集从前有座灵剑山 第19集从前有座灵剑山 第20集从前有座灵剑山 第21集从前有座灵剑山 第22集从前有座灵剑山 第23集从前有座灵剑山 第24集从前有座灵剑山 第25集从前有座灵剑山 第26集从前有座灵剑山 第27集从前有座灵剑山 第28集从前有座灵剑山 第29集从前有座灵剑山 第30集从前有座灵剑山 第31集从前有座灵剑山 第32集从前有座灵剑山 第33集从前有座灵剑山 第34集从前有座灵剑山 第35集从前有座灵剑山 第36集从前有座灵剑山 第37集

Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
37 tập
37 tập
Trung Quốc đại lụcLãng MạnPhim HàiCổ TrangTiếng Phổ ThôngCổ ĐạiTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Kể về phái Linh Kiếm mấy ngàn năm nay luôn ra sức bồi dưỡng nhân tài, vì để tiến thêm một bước trong việc mở rộng lực lượng môn phái, họ đã tổ chức một Đại hội tuyển chọn nhân tài, mời tinh anh khắp nơi đến tham dự. Vì sao chổi rơi, kỳ tài Vương Lục đến để hóa giải kiếp nạn Mạt Pháp, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm có một, mang theo tư duy của người hiện đại, bước vào cổng núi phái Linh Kiếm, dựa vào kiến thức khoa học và EQ siêu cấp trấn áp dị giới, bước vào câu chuyện phản khoa học trở thành người có sức mạnh tuyệt thế.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头