play

Thục Sơn Chiến Kỷ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Thục Sơn Chiến Kỷ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2015
56 tập
Hiển thị thêm
56 tập
Trung Quốc đại lụcCổ TrangTiếng Phổ ThôngCổ ĐạiTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Phái Thục Sơn - môn phái chính đạo nổi danh giang hồ đã dẫn dắt toàn bộ võ lâm trong một thời gian dài. Với mong muốn bảo vệ thiên hạ, chống lại ý đồ chiếm đoạt Xích Hồn Thạch của Lục Bào tôn giả, chưởng môn Gia Cát Ngự Ngã của phái Thục Sơn đã đưa Xích Hồn Thạch vào cơ thể của Đinh Ẩn. Từ đó, Đinh Ẩn đã trở thành đệ tử của Thục Sơn và bắt đầu tu luyện kiếm pháp tại đây, với mong muốn thay người dân trăm họ trả thù Lục Bào tôn giả. Tình cờ, Đinh Ẩn phát hiện ra cô con gái Ngọc Vô Tâm của Lục Bào giống hệt người vợ yêu đã mất của mình. Hai người nhanh chóng cùng nhau rơi vào lưới tình. Đinh Ẩn đã cùng hợp tác với sư huynh đồng môn là Đan Thần Tử và những người khác để vượt qua âm mưu gian khổ, không muốn lại rơi vào một âm mưu nguy hiểm hơn nữa.
  • 1-50
  • 51-56
  • 1-50
  • 51-56
  • 1-50
  • 51-56
  • 1-50
  • 51-56
蜀山战纪剑侠传奇 第1集蜀山战纪剑侠传奇 第2集蜀山战纪剑侠传奇 第3集蜀山战纪剑侠传奇 第4集蜀山战纪剑侠传奇 第5集蜀山战纪剑侠传奇 第6集蜀山战纪剑侠传奇 第7集蜀山战纪剑侠传奇 第8集蜀山战纪剑侠传奇 第9集蜀山战纪剑侠传奇 第10集蜀山战纪剑侠传奇 第11集蜀山战纪剑侠传奇 第12集蜀山战纪剑侠传奇 第13集蜀山战纪剑侠传奇 第14集蜀山战纪剑侠传奇 第15集蜀山战纪剑侠传奇 第16集蜀山战纪剑侠传奇 第17集蜀山战纪剑侠传奇 第18集蜀山战纪剑侠传奇 第19集蜀山战纪剑侠传奇 第20集蜀山战纪剑侠传奇 第21集蜀山战纪剑侠传奇 第22集蜀山战纪剑侠传奇 第23集蜀山战纪剑侠传奇 第24集蜀山战纪剑侠传奇 第25集蜀山战纪剑侠传奇 第26集蜀山战纪剑侠传奇 第27集蜀山战纪剑侠传奇 第28集蜀山战纪剑侠传奇 第29集蜀山战纪剑侠传奇 第30集蜀山战纪剑侠传奇 第31集蜀山战纪剑侠传奇 第32集蜀山战纪剑侠传奇 第33集蜀山战纪剑侠传奇 第34集蜀山战纪剑侠传奇 第35集蜀山战纪剑侠传奇 第36集蜀山战纪剑侠传奇 第37集蜀山战纪剑侠传奇 第38集蜀山战纪剑侠传奇 第39集蜀山战纪剑侠传奇 第40集蜀山战纪剑侠传奇 第41集蜀山战纪剑侠传奇 第42集蜀山战纪剑侠传奇 第43集蜀山战纪剑侠传奇 第44集蜀山战纪剑侠传奇 第45集蜀山战纪剑侠传奇 第46集蜀山战纪剑侠传奇 第47集蜀山战纪剑侠传奇 第48集蜀山战纪剑侠传奇 第49集蜀山战纪剑侠传奇 第50集

Thục Sơn Chiến Kỷ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Thục Sơn Chiến Kỷ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2015
56 tập
Hiển thị thêm
56 tập
Trung Quốc đại lụcCổ TrangTiếng Phổ ThôngCổ ĐạiTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Phái Thục Sơn - môn phái chính đạo nổi danh giang hồ đã dẫn dắt toàn bộ võ lâm trong một thời gian dài. Với mong muốn bảo vệ thiên hạ, chống lại ý đồ chiếm đoạt Xích Hồn Thạch của Lục Bào tôn giả, chưởng môn Gia Cát Ngự Ngã của phái Thục Sơn đã đưa Xích Hồn Thạch vào cơ thể của Đinh Ẩn. Từ đó, Đinh Ẩn đã trở thành đệ tử của Thục Sơn và bắt đầu tu luyện kiếm pháp tại đây, với mong muốn thay người dân trăm họ trả thù Lục Bào tôn giả. Tình cờ, Đinh Ẩn phát hiện ra cô con gái Ngọc Vô Tâm của Lục Bào giống hệt người vợ yêu đã mất của mình. Hai người nhanh chóng cùng nhau rơi vào lưới tình. Đinh Ẩn đã cùng hợp tác với sư huynh đồng môn là Đan Thần Tử và những người khác để vượt qua âm mưu gian khổ, không muốn lại rơi vào một âm mưu nguy hiểm hơn nữa.