play

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2020
36 tập
36 tập

Miêu tả

:
Chiến Thanh Hoằng là con gái của phó võ lâm minh chủ Chiến Phá Địch, từ nhỏ đã bị cấm tham gia vào chuyện giang hồ. Đại hội võ lâm sắp tới gần, Chiến Thanh Hoằng giấu người nhà lén chạy xuống núi quyết chí giành lấy ngôi vị minh chủ. Chiến Thanh Hoằng với mấy chiêu võ mèo cào đã kết thân được với con cháu sĩ tộc ôn nhu nho nhã Ôn Hựu, vô tình giúp cho con trai của võ lâm mình chủ Lâm Phóng giành được ngôi vị. Ba người bắt đầu xông pha giang hồ, dẹp loạn giữa các môn phái. Nhưng đối diện với hàng loạt những đả kích người thân chết thảm, tình yêu chia cách, bằng hữu phản bội khiến Chiến Thanh Hoằng sinh lòng căm hận, may có Ôn Ninh ở bên, giúp quay về chính đạo, từng bước hiểu sâu hơn về sự hiệp nghĩa, và cũng từ đó có được tình yêu.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-36
  • 1-36
Chọn tập 1-36
  • 1-36
The Moon Brightens for You明月曾照江东寒 第2集明月曾照江东寒 第3集明月曾照江东寒 第4集明月曾照江东寒 第5集明月曾照江东寒 第6集明月曾照江东寒 第7集明月曾照江东寒 第8集明月曾照江东寒 第9集 预告明月曾照江东寒 第9集明月曾照江东寒 第10集 预告明月曾照江东寒 第10集明月曾照江东寒 第11集 预告明月曾照江东寒 第11集明月曾照江东寒 第12集 预告明月曾照江东寒 第12集明月曾照江东寒 第13集 预告明月曾照江东寒 第13集明月曾照江东寒 第14集 预告明月曾照江东寒 第14集明月曾照江东寒 第15集 预告明月曾照江东寒 第15集明月曾照江东寒 第16集 预告明月曾照江东寒 第16集明月曾照江东寒 第17集 预告明月曾照江东寒 第17集明月曾照江东寒 第18集 预告明月曾照江东寒 第18集明月曾照江东寒 第19集 预告明月曾照江东寒 第19集明月曾照江东寒 第20集 预告明月曾照江东寒 第20集明月曾照江东寒 第21集 预告明月曾照江东寒 第21集明月曾照江东寒 第22集 预告明月曾照江东寒 第22集明月曾照江东寒 第23集 预告明月曾照江东寒 第23集 明月曾照江东寒 第24集 预告明月曾照江东寒 第24集明月曾照江东寒 第25集 预告 明月曾照江东寒 第25集明月曾照江东寒 第26集 预告 明月曾照江东寒 第26集明月曾照江东寒 第27集 预告明月曾照江东寒 第27集明月曾照江东寒 第28集 预告 明月曾照江东寒 第28集明月曾照江东寒 第29集 预告 明月曾照江东寒 第29集明月曾照江东寒 第30集 预告 明月曾照江东寒 第30集明月曾照江东寒 第31集 预告 明月曾照江东寒 第31集明月曾照江东寒 第32集 预告 明月曾照江东寒 第32集明月曾照江东寒 第33集 预告 明月曾照江东寒 第33集明月曾照江东寒 第34集 预告明月曾照江东寒 第34集明月曾照江东寒 第35集 预告明月曾照江东寒 第35集明月曾照江东寒 第36集 预告明月曾照江东寒 第36集

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2020
36 tập
36 tập

Miêu tả

:
Chiến Thanh Hoằng là con gái của phó võ lâm minh chủ Chiến Phá Địch, từ nhỏ đã bị cấm tham gia vào chuyện giang hồ. Đại hội võ lâm sắp tới gần, Chiến Thanh Hoằng giấu người nhà lén chạy xuống núi quyết chí giành lấy ngôi vị minh chủ. Chiến Thanh Hoằng với mấy chiêu võ mèo cào đã kết thân được với con cháu sĩ tộc ôn nhu nho nhã Ôn Hựu, vô tình giúp cho con trai của võ lâm mình chủ Lâm Phóng giành được ngôi vị. Ba người bắt đầu xông pha giang hồ, dẹp loạn giữa các môn phái. Nhưng đối diện với hàng loạt những đả kích người thân chết thảm, tình yêu chia cách, bằng hữu phản bội khiến Chiến Thanh Hoằng sinh lòng căm hận, may có Ôn Ninh ở bên, giúp quay về chính đạo, từng bước hiểu sâu hơn về sự hiệp nghĩa, và cũng từ đó có được tình yêu.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头