play

Mộ Bạch Thủ Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Mộ Bạch Thủ

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2020
45 tập
45 tập

Miêu tả

:
Mộ Bạch Thủ kể về câu chuyện xoay quanh nữ chính Dung Họa vì muốn giúp cha tìm pháp khí mà gặp nạn và tình cờ được nam chính Na Lam Nhạc ra tay cứu giúp rồi họ trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng sau bao cuộc bể dâu hoạn nạn trải qua, tình cảm ngày càng khăng khít, họ chợt nhận ra hai gia đình hai bên là kẻ thù không đội trời chung.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-45
  • 1-45
Chọn tập 1-45
  • 1-45
Love a LifetimeLove a Lifetime Episode 1Love a Lifetime Episode 2Love a Lifetime Episode 3暮白首 第4集暮白首 第5集暮白首 第6集暮白首 第7集暮白首 第8集暮白首 第9集暮白首 第10集暮白首 第11集暮白首 第12集暮白首 第13集暮白首 第14集暮白首 第15集暮白首 第16集暮白首 第17集暮白首 第18集暮白首 第19集暮白首 第20集暮白首 第21集暮白首 第22集暮白首 第23集暮白首 第24集暮白首 第25集暮白首 第26集暮白首 第27集暮白首 第28集暮白首 第29集暮白首 第30集暮白首 第31集暮白首 第32集暮白首 第33集暮白首 第34集暮白首 第35集暮白首 第36集暮白首 第37集暮白首 第38集暮白首 第39集暮白首 第40集暮白首 第41集暮白首 第42集暮白首 第43集暮白首 第44集暮白首 第45集

Mộ Bạch Thủ Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Mộ Bạch Thủ

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2020
45 tập
45 tập

Miêu tả

:
Mộ Bạch Thủ kể về câu chuyện xoay quanh nữ chính Dung Họa vì muốn giúp cha tìm pháp khí mà gặp nạn và tình cờ được nam chính Na Lam Nhạc ra tay cứu giúp rồi họ trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng sau bao cuộc bể dâu hoạn nạn trải qua, tình cảm ngày càng khăng khít, họ chợt nhận ra hai gia đình hai bên là kẻ thù không đội trời chung.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头