play

Trường An Như Cố Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Trường An Như Cố

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2021
24 tập
24 tập

Miêu tả

:
Trường An Như Cố (Châu Sinh Như Cố) là bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc thủ vai) vốn là Thái tử phi tương lai, nàng được trưởng bối đưa đến Vương phủ để học nghệ. Trong thời gian tiếp xúc, Thôi Thời Nghi dần phải lòng Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân đóng). Tình cảm của hai người mau chóng phát triển, nhưng vẫn giữ lễ với nhau. Sau này, Thôi Thời Nghi bị ép buộc thành hôn với Thái tử, đồng thời lúc này, Châu Sinh Thần cũng gặp tai nạn và bị thương nặng trong lúc dẫn quân ra trận, chàng để lại lá thư trước lúc lâm chung cho Thôi Thời Nghi sau đó qua đời.

Tên gọi khác

:
Châu Sinh Như Cố
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-24
  • 1-24
Chọn tập 1-24
  • 1-24
One and Only Episode 1One and Only Episode 2One and Only Episode 3One and Only Episode 4One and Only Episode 5One and Only Episode 6 PreviewOne and Only Episode 6One and Only Episode 7 PreviewOne and Only Episode 7One and Only Episode 8 PreviewOne and Only Episode 8One and Only Episode 9 PreviewOne and Only Episode 9One and Only Episode 10 PreviewOne and Only Episode 10One and Only Episode 11 PreviewOne and Only Episode 11One and Only Episode 12 PreviewOne and Only Episode 12One and Only Episode 13 PreviewOne and Only Episode 13One and Only Episode 14 PreviewOne and Only Episode 14One and Only Episode 15 PreviewOne and Only Episode 15One and Only Episode 16 PreviewOne and Only Episode 16One and Only Episode 17 PreviewOne and Only Episode 17One and Only Episode 18 PreviewOne and Only Episode 18One and Only Episode 19 PreviewOne and Only Episode 19One and Only Episode 20 PreviewOne and Only Episode 20One and Only Episode 21 PreviewOne and Only Episode 21One and Only Episode 22 PreviewOne and Only Episode 22One and Only Episode 23 PreviewOne and Only Episode 23One and Only Episode 24 PreviewOne and Only Episode 24

Trường An Như Cố Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Trường An Như Cố

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2021
24 tập
24 tập

Miêu tả

:
Trường An Như Cố (Châu Sinh Như Cố) là bộ phim kể về câu chuyện xoay quanh Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc thủ vai) vốn là Thái tử phi tương lai, nàng được trưởng bối đưa đến Vương phủ để học nghệ. Trong thời gian tiếp xúc, Thôi Thời Nghi dần phải lòng Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân đóng). Tình cảm của hai người mau chóng phát triển, nhưng vẫn giữ lễ với nhau. Sau này, Thôi Thời Nghi bị ép buộc thành hôn với Thái tử, đồng thời lúc này, Châu Sinh Thần cũng gặp tai nạn và bị thương nặng trong lúc dẫn quân ra trận, chàng để lại lá thư trước lúc lâm chung cho Thôi Thời Nghi sau đó qua đời.

Tên gọi khác

:
Châu Sinh Như Cố
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头