play

Tước Tích - Lâm Giới Thiên Hạ Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Tước Tích - Lâm Giới Thiên Hạ

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
48 tập
Hiển thị thêm
48 tập
Trung Quốc đại lụcViễn TưởngCổ TrangTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Kỳ Linh - người hầu rượu vô tình bước vào thế giới linh lực, được Thất độ Vương tước Ngân Trần nhận làm sứ đồ. Thiên yêu Nguyên Thủy của loạn thế sắp sống lại mà dường như có liên quan đến vương thất Huyền Thương. Kỳ Linh còn phát hiện thân thế Ương Trạch không tầm thường. Kỳ Linh và sứ đồ Thần Âm, Liên Tuyền, U Hoa dần bị cuốn vào âm mưu cực lớn của thiên yêu Nguyên Thủy. Cuối cùng Kỳ Linh lãnh đạo mọi người chiến đấu thắng, bảo vệ bang vực Huyền Thương.
Chọn tập 1-48
  • 1-48
Chọn tập 1-48
  • 1-48
爵迹临界天下第1集(国际站)爵迹临界天下第2集(国际站)爵迹临界天下第3集(国际站)爵迹临界天下第4集(国际站)爵迹临界天下第5集(国际站)爵迹临界天下第6集(国际站)爵迹临界天下第7集(国际站)爵迹临界天下第8集(国际站)爵迹临界天下第9集(国际站)爵迹临界天下第10集(国际站)爵迹临界天下第11集(国际站)爵迹临界天下第12集(国际站)爵迹临界天下第13集(国际站)爵迹临界天下第14集(国际站)爵迹临界天下第15集(国际站)爵迹临界天下第16集(国际站)爵迹临界天下第17集(国际站)爵迹临界天下第18集(国际站)爵迹临界天下第19集(国际站)爵迹临界天下第20集(国际站)爵迹临界天下第21集(国际站)爵迹临界天下第22集(国际站)爵迹临界天下第23集(国际站)爵迹临界天下第24集(国际站)爵迹临界天下第25集(国际站)爵迹临界天下第26集(国际站)爵迹临界天下第27集(国际站)爵迹临界天下第28集(国际站)爵迹临界天下第29集(国际站)爵迹临界天下第30集(国际站)爵迹临界天下第31集(国际站)爵迹临界天下第32集(国际站)爵迹临界天下第33集(国际站)爵迹临界天下第34集(国际站)爵迹临界天下第35集(国际站)爵迹临界天下第36集(国际站)爵迹临界天下第37集(国际站)爵迹临界天下第38集 (国际站)爵迹临界天下第36集(国际站)爵迹临界天下第40集(国际站)爵迹临界天下第41集(国际站)爵迹临界天下第42集(国际站)爵迹临界天下第43集(国际站)爵迹临界天下第44集(国际站)爵迹临界天下第45集(国际站)爵迹临界天下第46集(国际站)爵迹临界天下第47集(国际站)爵迹临界天下第48集(国际站)

Tước Tích - Lâm Giới Thiên Hạ Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Tước Tích - Lâm Giới Thiên Hạ

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
48 tập
Hiển thị thêm
48 tập
Trung Quốc đại lụcViễn TưởngCổ TrangTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Kỳ Linh - người hầu rượu vô tình bước vào thế giới linh lực, được Thất độ Vương tước Ngân Trần nhận làm sứ đồ. Thiên yêu Nguyên Thủy của loạn thế sắp sống lại mà dường như có liên quan đến vương thất Huyền Thương. Kỳ Linh còn phát hiện thân thế Ương Trạch không tầm thường. Kỳ Linh và sứ đồ Thần Âm, Liên Tuyền, U Hoa dần bị cuốn vào âm mưu cực lớn của thiên yêu Nguyên Thủy. Cuối cùng Kỳ Linh lãnh đạo mọi người chiến đấu thắng, bảo vệ bang vực Huyền Thương.