play

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2020
45 tập
Hiển thị thêm
45 tập
Trung Quốc đại lụcVõ ThuậtHành ĐộngTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Hoắc Nguyên Giáp là một võ thuật gia nổi tiếng vào cuối triều đại nhà Thanh, ông không sợ các thế lực thù địch, luôn vì nhân dân phục vụ. Mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời của ông, đều là những khoảnh khắc tuyệt vời và có ý nghĩa. Ông đã xây dựng lên được một huyền thoại lẽ sống của riêng mình.
Chọn tập 1-45
  • 1-45
Chọn tập 1-45
  • 1-45
大侠霍元甲 第1集大侠霍元甲 第2集大侠霍元甲 第3集大侠霍元甲 第4集大侠霍元甲 第5集大侠霍元甲 第6集大侠霍元甲 第7集 大侠霍元甲 第8集大侠霍元甲 第9集大侠霍元甲 第10集大侠霍元甲 第11集大侠霍元甲 第12集大侠霍元甲 第13集大侠霍元甲 第14集 大侠霍元甲 第15集大侠霍元甲 第16集大侠霍元甲 第17集大侠霍元甲 第18集大侠霍元甲 第19集大侠霍元甲 第20集大侠霍元甲 第21集大侠霍元甲 第22集大侠霍元甲 第23集大侠霍元甲 第24集大侠霍元甲 第25集大侠霍元甲 第26集Đại Hiệp Hoắc Nguyên GiápĐại Hiệp Hoắc Nguyên GiápĐại Hiệp Hoắc Nguyên GiápĐại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp大侠霍元甲 第31集大侠霍元甲 第32集大侠霍元甲 第33集大侠霍元甲 第34集大侠霍元甲 第35集大侠霍元甲 第36集大侠霍元甲 第37集大侠霍元甲 第38集大侠霍元甲 第39集大侠霍元甲 第40集大侠霍元甲 第41集大侠霍元甲 第42集大侠霍元甲 第43集大侠霍元甲 第44集大侠霍元甲 第45集

Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2020
45 tập
Hiển thị thêm
45 tập
Trung Quốc đại lụcVõ ThuậtHành ĐộngTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Hoắc Nguyên Giáp là một võ thuật gia nổi tiếng vào cuối triều đại nhà Thanh, ông không sợ các thế lực thù địch, luôn vì nhân dân phục vụ. Mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời của ông, đều là những khoảnh khắc tuyệt vời và có ý nghĩa. Ông đã xây dựng lên được một huyền thoại lẽ sống của riêng mình.