play

Thách Đấu Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Thách Đấu

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2022
24 tập
24 tập
Trung Quốc đại lụcTội PhạmTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Tại thành phố An Ninh, tỉnh Bột Bắc, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy đã gửi một bức thư báo cáo nặc danh, trong đó viết rằng đại diện của Đại hội Đại biểu Nhân dân Thành phố An Ninh, doanh nhân Vương Binh, đã độc quyền bất hợp pháp và lũng loạn dự án điện ở An Ninh, gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh địa phương, bức thư cũng tố cáo có ô dù che sau lưng Vương gia. Đồng chí Cao Vĩ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương đã tiếp nhận chiếc phù hiệu đỏ từ đồng chí tiền nhiệm Trình Chí, cẩn thận gắn nó lên ngực áo của mình, điều đó có nghĩa là đồng chí đã chính thức trở thành Đội trưởng Đội Giám sát Trung ương, thay mặt cho Đảng và Nhà nước tập trung giám sát các vụ án liên quan đến tội phạm ở thành phố An Ninh, đào sâu vào "ô dù" và "mạng lưới quan hệ" đằng sau, quét sạch các thế lực xấu xa đang cố thủ tại thành phố, trừng trị nghiêm khắc ô dù của các thế lực tà ác theo quy định của pháp luật. Hướng tới mục đích cải thiện môi trường an ninh xã hội, phong cách Đảng, chính quyền ở thành phố An Ninh, giúp người dân thành phố An Ninh cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn.

Tên gọi khác

:
穿破黑夜, 扫黑之穿破黑夜
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-24
  • 1-24
Chọn tập 1-24
  • 1-24

Thách Đấu Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Thách Đấu

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2022
24 tập
24 tập
Trung Quốc đại lụcTội PhạmTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Tại thành phố An Ninh, tỉnh Bột Bắc, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy đã gửi một bức thư báo cáo nặc danh, trong đó viết rằng đại diện của Đại hội Đại biểu Nhân dân Thành phố An Ninh, doanh nhân Vương Binh, đã độc quyền bất hợp pháp và lũng loạn dự án điện ở An Ninh, gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh địa phương, bức thư cũng tố cáo có ô dù che sau lưng Vương gia. Đồng chí Cao Vĩ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương đã tiếp nhận chiếc phù hiệu đỏ từ đồng chí tiền nhiệm Trình Chí, cẩn thận gắn nó lên ngực áo của mình, điều đó có nghĩa là đồng chí đã chính thức trở thành Đội trưởng Đội Giám sát Trung ương, thay mặt cho Đảng và Nhà nước tập trung giám sát các vụ án liên quan đến tội phạm ở thành phố An Ninh, đào sâu vào "ô dù" và "mạng lưới quan hệ" đằng sau, quét sạch các thế lực xấu xa đang cố thủ tại thành phố, trừng trị nghiêm khắc ô dù của các thế lực tà ác theo quy định của pháp luật. Hướng tới mục đích cải thiện môi trường an ninh xã hội, phong cách Đảng, chính quyền ở thành phố An Ninh, giúp người dân thành phố An Ninh cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn.

Tên gọi khác

:
穿破黑夜, 扫黑之穿破黑夜
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头