play

Cùng Nhau Xem thêm

Thông tin tập phim | Cùng Nhau

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2020
20 tập
20 tập
Trung Quốc đại lụcY LiệuThành ThịTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Dựa trên những câu chuyện có thật ở mọi ngành nghề trong thời gian chống dịch, thêm vào yếu tố nghệ thuật, để tạo nên hình ảnh quần chúng anh hùng có khóc có cười trên mặt trận tuyến đầu chống dịch. Bóc tách từng biểu hiện, thái độ chống dịch của mỗi người dân trong bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến cam go, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng, cùng chung hoạn nạn của nhân dân Trung Quốc.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头

Ngôi sao

Chọn tập 1-20
  • 1-20
Chọn tập 1-20
  • 1-20

Cùng Nhau Xem thêm

Thông tin tập phim | Cùng Nhau

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2020
20 tập
20 tập
Trung Quốc đại lụcY LiệuThành ThịTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Dựa trên những câu chuyện có thật ở mọi ngành nghề trong thời gian chống dịch, thêm vào yếu tố nghệ thuật, để tạo nên hình ảnh quần chúng anh hùng có khóc có cười trên mặt trận tuyến đầu chống dịch. Bóc tách từng biểu hiện, thái độ chống dịch của mỗi người dân trong bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến cam go, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng, cùng chung hoạn nạn của nhân dân Trung Quốc.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头

Ngôi sao