play

Gặp Gỡ Hạnh Phúc Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Gặp Gỡ Hạnh Phúc

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
42 tập
42 tập

Miêu tả

:
Khai Phóng, Tiêu Tinh, Âu Dương là bạn từ nhỏ. Sau ba mươi năm gặp lại Khai Phóng đã li dị và thất nghiệp. Tiêu Tinh và con gái đang có “cuộc chiến” chưa từng có. Âu Dương bỏ việc. Ba người bạn phải đối mặt với Hôn nhân, Giáo dục, Sự nghiệp và khủng hoảng trung niên. Họ đã lựa chọn cách nương tựa nhau để tìm bước đột phá - Âu Dương có sự nghiệp mới, Tiêu Tinh nhận ra con gái luôn nâng đỡ mình, Khai Phóng tìm thấy tình yêu. Ba người bạn cuối cùng đều tìm lại tình bạn chân thành, cùng tin tưởng và hi vọng vào cuộc sống tươi đẹp hơn.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-42
  • 1-42
Chọn tập 1-42
  • 1-42
遇见幸福 第1集遇见幸福 第2集遇见幸福 第3集遇见幸福 第4集遇见幸福 第5集遇见幸福 第6集遇见幸福 第7集遇见幸福 第8集遇见幸福 第9集遇见幸福 第10集遇见幸福 第11集遇见幸福 第12集遇见幸福 第13集遇见幸福 第14集遇见幸福 第15集遇见幸福 第16集遇见幸福 第17集遇见幸福 第18集遇见幸福 第19集遇见幸福 第20集遇见幸福 第21集遇见幸福 第22集遇见幸福 第23集遇见幸福 第24集遇见幸福 第25集遇见幸福 第26集遇见幸福 第27集遇见幸福 第28集遇见幸福 第29集遇见幸福 第30集遇见幸福 第31集遇见幸福 第32集遇见幸福 第33集遇见幸福 第34集遇见幸福 第35集遇见幸福 第36集遇见幸福 第37集遇见幸福 第38集遇见幸福 第39集遇见幸福 第40集遇见幸福 第41集遇见幸福 第42集

Gặp Gỡ Hạnh Phúc Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Gặp Gỡ Hạnh Phúc

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
42 tập
42 tập

Miêu tả

:
Khai Phóng, Tiêu Tinh, Âu Dương là bạn từ nhỏ. Sau ba mươi năm gặp lại Khai Phóng đã li dị và thất nghiệp. Tiêu Tinh và con gái đang có “cuộc chiến” chưa từng có. Âu Dương bỏ việc. Ba người bạn phải đối mặt với Hôn nhân, Giáo dục, Sự nghiệp và khủng hoảng trung niên. Họ đã lựa chọn cách nương tựa nhau để tìm bước đột phá - Âu Dương có sự nghiệp mới, Tiêu Tinh nhận ra con gái luôn nâng đỡ mình, Khai Phóng tìm thấy tình yêu. Ba người bạn cuối cùng đều tìm lại tình bạn chân thành, cùng tin tưởng và hi vọng vào cuộc sống tươi đẹp hơn.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头