play

Tuyệt Mật Hiếu Kim Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Tuyệt Mật Hiếu Kim

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2021
41 tập
41 tập
Trung Quốc đại lụcBí ẨnLãng MạnHành ĐộngTình TiếtPhim HàiTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Vào những năm đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, những cuốn sách cổ của người giàu nhất ở Hiếu Thành đã bị đánh cắp, thám tử cảnh sát Trần Trọng Kim đã bị đổ tội khi tìm thấy những cuốn sách cổ. Các thế lực ở Hiếu Thành đều nhìn lăm le kho báu ẩn giấu bên trong sách cổ, cuộc sống yên tĩnh của nơi đây cũng bị quấy đến long trời lở đất. Đoàn người Trần Trọng Kim đã thành công đánh bại người Nhật trong cuộc chiến, thành công bảo vệ kho báu không rơi vào tay các kẻ trộm.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-41
  • 1-41
Chọn tập 1-41
  • 1-41
绝密孝金第1集绝密孝金第2集绝密孝金第3集绝密孝金第4集绝密孝金第5集绝密孝金第6集绝密孝金第7集绝密孝金第8集绝密孝金第9集绝密孝金第10集绝密孝金第11集绝密孝金第12集绝密孝金第13集绝密孝金第14集绝密孝金第15集绝密孝金第16集绝密孝金第17集绝密孝金第18集绝密孝金第19集绝密孝金第20集绝密孝金第21集绝密孝金第22集绝密孝金第23集绝密孝金第24集绝密孝金第25集绝密孝金第26集绝密孝金第27集绝密孝金第28集绝密孝金第29集绝密孝金第30集绝密孝金第31集绝密孝金第32集绝密孝金第33集绝密孝金第34集绝密孝金第35集绝密孝金第36集绝密孝金第37集绝密孝金第38集绝密孝金第39集绝密孝金第40集绝密孝金第41集

Tuyệt Mật Hiếu Kim Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Tuyệt Mật Hiếu Kim

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2021
41 tập
41 tập
Trung Quốc đại lụcBí ẨnLãng MạnHành ĐộngTình TiếtPhim HàiTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Vào những năm đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, những cuốn sách cổ của người giàu nhất ở Hiếu Thành đã bị đánh cắp, thám tử cảnh sát Trần Trọng Kim đã bị đổ tội khi tìm thấy những cuốn sách cổ. Các thế lực ở Hiếu Thành đều nhìn lăm le kho báu ẩn giấu bên trong sách cổ, cuộc sống yên tĩnh của nơi đây cũng bị quấy đến long trời lở đất. Đoàn người Trần Trọng Kim đã thành công đánh bại người Nhật trong cuộc chiến, thành công bảo vệ kho báu không rơi vào tay các kẻ trộm.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头