play

Cùng Nhau Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Cùng Nhau

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2020
20 tập
Hiển thị thêm
20 tập
Trung Quốc đại lụcY LiệuThành Thị

Miêu tả

:
Dựa trên những câu chuyện có thật ở mọi ngành nghề trong thời gian chống dịch, thêm vào yếu tố nghệ thuật, để tạo nên hình ảnh quần chúng anh hùng có khóc có cười trên mặt trận tuyến đầu chống dịch. Bóc tách từng biểu hiện, thái độ chống dịch của mỗi người dân trong bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến cam go, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng, cùng chung hoạn nạn của nhân dân Trung Quốc.

Ngôi sao

Chọn tập 1-20
  • 1-20
Chọn tập 1-20
  • 1-20
Thu gọn giới thiệu

Cùng Nhau Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Cùng Nhau

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2020
20 tập
Hiển thị thêm
20 tập
Trung Quốc đại lụcY LiệuThành Thị

Miêu tả

:
Dựa trên những câu chuyện có thật ở mọi ngành nghề trong thời gian chống dịch, thêm vào yếu tố nghệ thuật, để tạo nên hình ảnh quần chúng anh hùng có khóc có cười trên mặt trận tuyến đầu chống dịch. Bóc tách từng biểu hiện, thái độ chống dịch của mỗi người dân trong bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến cam go, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng, cùng chung hoạn nạn của nhân dân Trung Quốc.

Ngôi sao