play

Quân Xanh Xuất Kích Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Quân Xanh Xuất Kích

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2020
43 tập
43 tập
Trung Quốc đại lụcTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
"Chỉ huy lữ đoàn “Báo Núi” Hàn Bằng trước giờ chưa từng xuất chiêu theo lẽ thông thường, gặp kẻ địch mạnh cũng sẽ ra sức tấn công, gặp kẻ yếu sẽ mềm mỏng từ từ. Để đánh trúng chỗ hiểm của hồng quân, tìm ra những điểm còn yếu kém của hồng quân trongq áu trình luyện tập, vì thế mà có thể đánh đòn bất ngờ, ra sức phản kích. "
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-43
  • 1-43
Chọn tập 1-43
  • 1-43
蓝军出击 第1集蓝军出击 第2集蓝军出击 第3集蓝军出击 第4集蓝军出击 第5集蓝军出击 第6集蓝军出击 第7集蓝军出击 第8集蓝军出击 第9集蓝军出击 第10集蓝军出击 第11集蓝军出击 第12集蓝军出击 第13集蓝军出击 第14集蓝军出击 第15集蓝军出击 第16集蓝军出击 第17集蓝军出击 第18集蓝军出击 第19集蓝军出击 第20集蓝军出击 第21集蓝军出击 第22集蓝军出击 第23集蓝军出击 第24集蓝军出击 第25集蓝军出击 第26集蓝军出击 第27集蓝军出击 第28集蓝军出击 第29集蓝军出击 第30集蓝军出击 第31集蓝军出击 第32集蓝军出击 第33集蓝军出击 第34集蓝军出击 第35集蓝军出击 第36集蓝军出击 第37集蓝军出击 第38集蓝军出击 第39集蓝军出击 第40集蓝军出击 第41集蓝军出击 第42集蓝军出击 第43集

Quân Xanh Xuất Kích Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Quân Xanh Xuất Kích

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2020
43 tập
43 tập
Trung Quốc đại lụcTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
"Chỉ huy lữ đoàn “Báo Núi” Hàn Bằng trước giờ chưa từng xuất chiêu theo lẽ thông thường, gặp kẻ địch mạnh cũng sẽ ra sức tấn công, gặp kẻ yếu sẽ mềm mỏng từ từ. Để đánh trúng chỗ hiểm của hồng quân, tìm ra những điểm còn yếu kém của hồng quân trongq áu trình luyện tập, vì thế mà có thể đánh đòn bất ngờ, ra sức phản kích. "
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头