Yu Zhen
于震
NamDiễn viên481975-05-09Cung Kim Ngưu78kg182cmTrung Quốc Đại lục