play

中国礼 中国乐 Xem thêm2022-08-12 中国礼 中国乐 2022-08-12

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2022
Cập nhật đến kỳ 2022-08-12
Hiển thị thêm
Cập nhật đến kỳ 2022-08-12
Trung Quốc đại lụcChương Trình Thực Tế

Miêu tả

:
古代礼仪的故事化还原演绎和当代新礼仪的创研推广。联合武汉大学团队及张晓龙礼仪工作室,以主持人穿越“寻礼”的方式,以古代故事+科技呈现,还原相见礼、婚礼等古代礼仪。将邀请知名礼学专家与新时代青年进行“问礼”讨论解读。节目每期将努力推广一套符合美德健康新生活方式的新式礼仪,预计引发关于生活方式、当代生活仪式感的各种热议新话题。
Chọn tập 1-7
  • 1-7
Chọn tập 1-7
  • 1-7

中国礼 中国乐 Xem thêm2022-08-12 中国礼 中国乐 2022-08-12

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2022
Cập nhật đến kỳ 2022-08-12
Hiển thị thêm
Cập nhật đến kỳ 2022-08-12
Trung Quốc đại lụcChương Trình Thực Tế

Miêu tả

:
古代礼仪的故事化还原演绎和当代新礼仪的创研推广。联合武汉大学团队及张晓龙礼仪工作室,以主持人穿越“寻礼”的方式,以古代故事+科技呈现,还原相见礼、婚礼等古代礼仪。将邀请知名礼学专家与新时代青年进行“问礼”讨论解读。节目每期将努力推广一套符合美德健康新生活方式的新式礼仪,预计引发关于生活方式、当代生活仪式感的各种热议新话题。