play

Khoa Thứ Nguyên Tân Tinh Xem thêm2020-12-23 Ep10 Part1 The Champion is Revealed

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TOP 2Bảng thăng hạng chương trình giải trí tổng hợp
iQIYI sản xuất
PG-13
2020
Cập nhật đến kỳ 2020-12-23
Cập nhật đến kỳ 2020-12-23

Miêu tả

:
3 minh tinh hoá thân thành HLV của các thần tượng thế giới ảo và tự lập ra đội hình mạnh nhất của mình. Xuyên suốt thời gian này họ sẽ dẫn dắt những tuyền thủ sơ cấp vượt qua các cửa ải để đi tiếp, thu phục được thêm những tuyển thủ mạnh hơn để PK với “Đại boss”. Đến cuối cùng các HLV sẽ trợ giúp các tuyển thủ trở thành những ngôi sao thế giới ảo mới được người người chào đón.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-19
  • 1-19
Chọn tập 1-19
  • 1-19
Ep1 Part1 Esther dances with TengriEp1 Part2 Angelababy and Lil Ghost meet MeiyuEp2 Part1 Baby and Baobao's Cross-dimensional KissEp3 Part1 Lil Ghost and Esther Yu Reminisces Debut NightEp3 Part2 Phoenix Legend Fires Up the StageEp4 Part1 Lousy Game Player Esther Yu Breaks Down on Set Ep4 Part2 Lil Ghost Falls into a Crisis of Favoritism in His TeamEp5 Part1 TNT Super Energetic Recharging Performance Ep5 Part2 Esther Yu Fulfills Her Dream and Crosses Through Dimensions Ep6 Part1 TNT Helps Out in the First Official PerformanceEp6 Part2 Dimension Teams Bring a Series of ExcitementEp7 Part1 Lil Ghost and Mio's Cross-dimensional HugEp7 Part2 TNT's Epic Charging Boost PerformanceEp8 Part1 Esther Yu Dances "Non-Daily Revelry" AgainEp8 Part2 Boys of Deyunshe Give the Second Round Stage Performances a BoostEp9 Part1 Baby and Lil Ghost Witness Sweet MomentsEp9 Part2 Esther Yu Teaches the “Non Daily Revelry” DanceEp10 Part1 The Champion is RevealedEp10 Part2 Wang Jianguo Goes All Out And Gives a Reverse Boost Through Criticism

Khoa Thứ Nguyên Tân Tinh Xem thêm2020-12-23 Ep10 Part1 The Champion is Revealed

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TOP 2Bảng thăng hạng chương trình giải trí tổng hợp
iQIYI sản xuất
PG-13
2020
Cập nhật đến kỳ 2020-12-23
Cập nhật đến kỳ 2020-12-23

Miêu tả

:
3 minh tinh hoá thân thành HLV của các thần tượng thế giới ảo và tự lập ra đội hình mạnh nhất của mình. Xuyên suốt thời gian này họ sẽ dẫn dắt những tuyền thủ sơ cấp vượt qua các cửa ải để đi tiếp, thu phục được thêm những tuyển thủ mạnh hơn để PK với “Đại boss”. Đến cuối cùng các HLV sẽ trợ giúp các tuyển thủ trở thành những ngôi sao thế giới ảo mới được người người chào đón.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头