play

Cái Đuôi Nhỏ Của Anh Xem thêm2021-05-26 Episode 10 (Part 1): Silence Wang and Babymonster An managed to meet their idol, Xin Er

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TOP 8Danh sách hit Chương trình truyền hình giải trí
iQIYI sản xuất
PG-13
2021
Cập nhật đến kỳ 2021-05-26
Cập nhật đến kỳ 2021-05-26

Miêu tả

:
Show về tình cảm gia đình với điêm tiếp cận là "tình anh em". Thông qua phần ghi hình về cuộc sống hằng ngày của bốn cặp anh em. Thể hiện chân thực cách thức chung sống giữa anh trai và em gái, tìm kiếm về sự tự trưởng thành và bầu bạn của hai anh em trong quá trình chung sống; gửi tới người xem cảm giác hạnh phúc khi anh trai em gái bầu bạn với nhau trong phương diện tình cảm gia đình. Chương trình được tạo thành từ hai không gian lớn: "show thực tế ngoại cảnh + phòng quan sát trong trường quay", lấy "cuộc sống của anh trai em gái khi ở riêng" làm nội dung chính, thúc đẩy tình tiết phát triển, dẫn tới tính đề tài, khiến người xem và các nghệ sĩ khách mời có được những suy nghĩ mới từ sự tốt đẹp và cảm động.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-20
  • 1-20
Chọn tập 1-20
  • 1-20
Episode 1 (Part 1): Expert Parenting feat Annie Yi and Zhang LiangSilence Wang and Babymonster An Melted by Adorable KiddosEpisode 2 (Part 1) Silence Wang tears up because of Xin Er's apologyEpisode 2 (Part 2) Xu Xiao Mei went missing causing Xu Hao to break downEpisode 3 (Part 1): Wu Xin and Silence Wang are impressed with CutieEpisode 3 (Part 2): Xin Er's body check-up is so challenging for Wang Rui HanEpisode 4 (Part 1): Lu Keran Babymonster An Shocked as Xin Er Fears Human instead of SnakesEpisode 4 (Part 2): Zhou Mi Falling Into Cutie's Trap InsteadEpisode 5 (Part 1): K Lu and Silence Wang exposed themselves.Episode 5 (Part 2): Xin Er and Xu Xiao Mei are challenging themselvesEpisode 6 (Part 1): Cutie showing off her high EQ by coaxing Xu Xiao Mei.Episode 6 (Part 2): Silence Wang's useful tricks.Episode 7 (Part 1): Battle Between Fu Shouer And Silence WangEpisode 7 (Part 2): The Crying Duet by Cutie and Xu Xiao MeiEpisode 8 (Part 1): Baby Silence Fell On His FaceEpisode 8 (Part 2): Xu Hao Amazed By Xu Xiao Mei's GrowthEpisode 9 (Part 2): Li Yu Han encourages Cutie to apologiseEpisode 9 (Part 1): Xu Jia Qi joins Xin Er's fan clubEpisode 10 (Part 1): Silence Wang and Babymonster An managed to meet their idol, Xin ErEpisode 10 (Part 2): Zhou Mi is too laid-back in the competition, causing Cutie to breakdown

Cái Đuôi Nhỏ Của Anh Xem thêm2021-05-26 Episode 10 (Part 1): Silence Wang and Babymonster An managed to meet their idol, Xin Er

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TOP 8Danh sách hit Chương trình truyền hình giải trí
iQIYI sản xuất
PG-13
2021
Cập nhật đến kỳ 2021-05-26
Cập nhật đến kỳ 2021-05-26

Miêu tả

:
Show về tình cảm gia đình với điêm tiếp cận là "tình anh em". Thông qua phần ghi hình về cuộc sống hằng ngày của bốn cặp anh em. Thể hiện chân thực cách thức chung sống giữa anh trai và em gái, tìm kiếm về sự tự trưởng thành và bầu bạn của hai anh em trong quá trình chung sống; gửi tới người xem cảm giác hạnh phúc khi anh trai em gái bầu bạn với nhau trong phương diện tình cảm gia đình. Chương trình được tạo thành từ hai không gian lớn: "show thực tế ngoại cảnh + phòng quan sát trong trường quay", lấy "cuộc sống của anh trai em gái khi ở riêng" làm nội dung chính, thúc đẩy tình tiết phát triển, dẫn tới tính đề tài, khiến người xem và các nghệ sĩ khách mời có được những suy nghĩ mới từ sự tốt đẹp và cảm động.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头