play

Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

undefined | Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

- -
()
TV-PG
2019
Trung Quốc đại lụcThanh XuânCổ TrangCổ Đại

:
Bạch Tố Trinh tu luyện ở núi Nga Mi. Khi hạ phàm tu luyện Bạch Tố Trinh kết phu thê với Hứa Tiên. Một lần Bạch Tố Trinh hiện thân làm Hứa Tiên sợ hãi, nên nàng đi trộm tiên thảo cứu chồng. Tin nàng là yêu lan khắp Lâm An, chịu dày vò của bách tính. Hứa Tiên vì bảo vệ vợ mà nuốt tà dược trở thành yêu quái, bị Pháp Hải đưa đi. Bạch Tố Trinh vì tội nghiệp nặng nề mà bị giam dưới Tháp Lôi Phong. Tháp Lôi Phong đổ, nước Tây Hồ cạn thì phu thê đoàn tụ.
The Legend of White Snake EP1The Legend of White Snake EP2The Legend of White Snake EP3New Legend of Madame White Snake E4New Legend of Madame White Snake E5New Legend of Madame White Snake E6New Legend of Madame White Snake E7New Legend of Madame White Snake E8New Legend of Madame White Snake E9New Legend of Madame White Snake E10New Legend of Madame White Snake E11New Legend of Madame White Snake E12New Legend of Madame White Snake E13New Legend of Madame White Snake E14New Legend of Madame White Snake E15New Legend of Madame White Snake E16New Legend of Madame White Snake E17New Legend of Madame White Snake E18New Legend of Madame White Snake E19New Legend of Madame White Snake E20New Legend of Madame White Snake E21New Legend of Madame White Snake E22New Legend of Madame White Snake E23New Legend of Madame White Snake E24New Legend of Madame White Snake E25New Legend of Madame White Snake E26New Legend of Madame White Snake E27New Legend of Madame White Snake E28New Legend of Madame White Snake E29New Legend of Madame White Snake E30New Legend of Madame White Snake E31New Legend of Madame White Snake E32New Legend of Madame White Snake E33New Legend of Madame White Snake E34New Legend of Madame White Snake E35New Legend of Madame White Snake E36

Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

undefined | Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

- -
()
TV-PG
2019
Trung Quốc đại lụcThanh XuânCổ TrangCổ Đại

:
Bạch Tố Trinh tu luyện ở núi Nga Mi. Khi hạ phàm tu luyện Bạch Tố Trinh kết phu thê với Hứa Tiên. Một lần Bạch Tố Trinh hiện thân làm Hứa Tiên sợ hãi, nên nàng đi trộm tiên thảo cứu chồng. Tin nàng là yêu lan khắp Lâm An, chịu dày vò của bách tính. Hứa Tiên vì bảo vệ vợ mà nuốt tà dược trở thành yêu quái, bị Pháp Hải đưa đi. Bạch Tố Trinh vì tội nghiệp nặng nề mà bị giam dưới Tháp Lôi Phong. Tháp Lôi Phong đổ, nước Tây Hồ cạn thì phu thê đoàn tụ.
Dây Dầu Gai (Between Us)Big Dragon The SeriesLove In The Air (Không Khí Tình Yêu)Khanh Khanh Nhật Thường (Tân Xuyên Nhật Thường)Ai Long Nhai The SeriesWeak Hero Class 1Em Là Người Lý TưởngKinnPorsche The Series (Thiếu Gia Xã Hội Đen Yêu Tôi)My Only 12%Thiên Tỉnh Chi LộChúc Khanh HảoPhượng Lệ Cửu ThiênKhuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ LaiNhư Ý Phương PhiThiếu Chủ Đi Chậm ThôiXuân Lai Chẩm Tinh HàNha Hoàn Này Ta Không Dùng ĐượcQuyến Luyến Giang HồThế Gả Y NữNguyệt Thượng Trùng HoảThuở Xưa Có Ngọn Núi Linh KiếmMỹ Nhân Mộ Bạch ThủCông Tử Khuynh ThànhThiên Vũ KỷLưỡng Thế HoanLegend of Yun XiThư Viện Thông ThiênThư Sinh Xinh ĐẹpMinh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông HànThương Lan Quyết