play

Nhiệt Huyết Thiếu Niên Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Nhiệt Huyết Thiếu Niên

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
58 tập
58 tập

Miêu tả

:
Bến Thượng Hải trong những năm 20 của thế kỷ trước, Anh Mỹ Pháp liên quân ba nước lên ngôi bá chủ, Nhật Bản như hổ đói luôn rình rập sẵn sàng xâm chiếm, quân phiệt đã chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ, thế lực các bên tranh đấu lẫn nhau. Ngô Càn là một đứa trẻ mồ côi sống lang bạt trên đường phố, được cha nuôi Ngô Pháp Thiên nhận về làm con nuôi. Ngô Càn và Vệ Thừa Phòng đã quyết định tham gia đại hội của người Tây mong giành được tiền thưởng cao trong đại hội…
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
  • 1-50
  • 51-58
  • 1-50
  • 51-58
  • 1-50
  • 51-58
  • 1-50
  • 51-58
热血少年第1集热血少年第2集热血少年 第3集热血少年 第4集热血少年 第5集热血少年 第6集热血少年 第7集热血少年 第8集热血少年 第9集热血少年 第10集热血少年第11集热血少年第12集热血少年第13集热血少年第14集热血少年 第15集热血少年 第16集热血少年 第17集热血少年 第18集热血少年 第19集热血少年 第20集热血少年 第21集热血少年 第22集热血少年 第23集热血少年 第24集热血少年 第25集热血少年 第26集热血少年 第27集热血少年 第28集热血少年 第29集热血少年 第30集热血少年 第31集热血少年 第32集热血少年 第33集热血少年 第34集热血少年 第35集热血少年 第36集热血少年 第37集热血少年 第38集热血少年 第39集热血少年 第40集热血少年 第41集热血少年 第42集热血少年 第43集热血少年 第44集热血少年 第45集热血少年 第46集热血少年 第47集热血少年 第48集热血少年 第49集热血少年 第50集

Nhiệt Huyết Thiếu Niên Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Nhiệt Huyết Thiếu Niên

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2019
58 tập
58 tập

Miêu tả

:
Bến Thượng Hải trong những năm 20 của thế kỷ trước, Anh Mỹ Pháp liên quân ba nước lên ngôi bá chủ, Nhật Bản như hổ đói luôn rình rập sẵn sàng xâm chiếm, quân phiệt đã chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ, thế lực các bên tranh đấu lẫn nhau. Ngô Càn là một đứa trẻ mồ côi sống lang bạt trên đường phố, được cha nuôi Ngô Pháp Thiên nhận về làm con nuôi. Ngô Càn và Vệ Thừa Phòng đã quyết định tham gia đại hội của người Tây mong giành được tiền thưởng cao trong đại hội…
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头