play

Hà Thần 2 Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Hà Thần 2

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2020
24 tập
24 tập
Trung Quốc đại lụcBí ẨnPhiêu LưuThanh XuânTiếng Phổ ThôngTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Hải Hà dậy sóng, thiên đoàn Tân Môn một lần nữa xuất hiện, Cửu Ngưu, Nhị Hổ, Nhất Kê xuất hiện, thần sông trừ ma, diệt yêu quái dưới nước. Cách xa ba năm, tiểu đội năm nào giờ tiếp tục với tám vụ án kỳ lạ thời Dân Quốc! Hãy cứ chờ đón!
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-24
  • 1-24
Chọn tập 1-24
  • 1-24

Hà Thần 2 Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Hà Thần 2

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2020
24 tập
24 tập
Trung Quốc đại lụcBí ẨnPhiêu LưuThanh XuânTiếng Phổ ThôngTiểu Thuyết Chuyển Thể

Miêu tả

:
Hải Hà dậy sóng, thiên đoàn Tân Môn một lần nữa xuất hiện, Cửu Ngưu, Nhị Hổ, Nhất Kê xuất hiện, thần sông trừ ma, diệt yêu quái dưới nước. Cách xa ba năm, tiểu đội năm nào giờ tiếp tục với tám vụ án kỳ lạ thời Dân Quốc! Hãy cứ chờ đón!
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头