play

Người Chơi Vượt Thời Không Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Người Chơi Vượt Thời Không

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2022
24 tập
24 tập
Trung Quốc đại lụcPhiêu LưuPhim HàiThành ThịThanh XuânTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Người Chơi Vượt Thời Không kể về câu chuyện của Trương Diệp, một người vô danh ở thế giới ban đầu, vì thí nghiệm của người ngoài hành tinh mà xuyên không vào thế giới trò chơi. Ở nơi đây, anh ta từng bước phản công trở thành một ngôi sao lớn, cũng phải đối mặt với rất nhiều thử thách của bản chất con người.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-24
  • 1-24
Chọn tập 1-24
  • 1-24

Người Chơi Vượt Thời Không Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Người Chơi Vượt Thời Không

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
TV-PG
2022
24 tập
24 tập
Trung Quốc đại lụcPhiêu LưuPhim HàiThành ThịThanh XuânTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Người Chơi Vượt Thời Không kể về câu chuyện của Trương Diệp, một người vô danh ở thế giới ban đầu, vì thí nghiệm của người ngoài hành tinh mà xuyên không vào thế giới trò chơi. Ở nơi đây, anh ta từng bước phản công trở thành một ngôi sao lớn, cũng phải đối mặt với rất nhiều thử thách của bản chất con người.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头