play

Một Triệu Lời Ước Định:Bảy Kiếp May Mắn Xem thêm2023-09-04 Một Triệu Lời Ước Định:Bảy Kiếp May Mắn 2023-09-04

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TOP 5Danh sách Chương trình truyền hình giải trí điểm xếp hạng cao
iQIYI sản xuất
PG-13
2023
Cập nhật đến kỳ 2023-09-04
Cập nhật đến kỳ 2023-09-04
Trung Quốc đại lụcChương Trình Thực TếiQIYI Sản Xuất

Miêu tả

:
Show thực tế kết hợp "Bảy Kiếp May Mắn" sẽ mời 6 diễn viên chính xuyên không về hiện tại cùng chung sống 3 ngày, bắt đầu kiếp thứ 8, họ sẽ thử thách với 7 trò chơi show thực tế đợc gải biên từ các cảnh nổi tiếng trong 7 đời lịch kiếp trong phim, hoàn thành thử thách tình kiếp. Đồng thời sẽ hoàn thành concert chủ đề.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头

Một Triệu Lời Ước Định:Bảy Kiếp May Mắn Xem thêm2023-09-04 Một Triệu Lời Ước Định:Bảy Kiếp May Mắn 2023-09-04

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TOP 5Danh sách Chương trình truyền hình giải trí điểm xếp hạng cao
iQIYI sản xuất
PG-13
2023
Cập nhật đến kỳ 2023-09-04
Cập nhật đến kỳ 2023-09-04
Trung Quốc đại lụcChương Trình Thực TếiQIYI Sản Xuất

Miêu tả

:
Show thực tế kết hợp "Bảy Kiếp May Mắn" sẽ mời 6 diễn viên chính xuyên không về hiện tại cùng chung sống 3 ngày, bắt đầu kiếp thứ 8, họ sẽ thử thách với 7 trò chơi show thực tế đợc gải biên từ các cảnh nổi tiếng trong 7 đời lịch kiếp trong phim, hoàn thành thử thách tình kiếp. Đồng thời sẽ hoàn thành concert chủ đề.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头