pic
pic

Một Triệu Lời Ước Định:Bảy Kiếp May Mắn

Thông tin | Một Triệu Lời Ước Định:Bảy Kiếp May Mắn

TOP 7Danh sách Chương trình truyền hình giải trí điểm xếp hạng caoiQIYI sản xuất
9.9
PG-13
2023
Cập nhật đến kỳ 2023-09-04

Miêu tả

:
Show thực tế kết hợp "Bảy Kiếp May Mắn" sẽ mời 6 diễn viên chính xuyên không về hiện tại cùng chung sống 3 ngày, bắt đầu kiếp thứ 8, họ sẽ thử thách với 7 trò chơi show thực tế đợc gải biên từ các cảnh nổi tiếng trong 7 đời lịch kiếp trong phim, hoàn thành thử thách tình kiếp. Đồng thời sẽ hoàn thành concert chủ đề.
Hiển thị thêm
Chiếu phát
icon/下载 详情页APP
Sưu tập
Sưu tập
Chọn tập 1-6