play

Beyond the Ocean 3 Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Beyond the Ocean 3

PG-13
2019
12 tập
9.3
- -
0 người đã đánh giá
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng

Khu vực

Trung Quốc đại lục

Lồng tiếng

Tiếng Phổ Thông

Miêu tả

Prince Jianwen witnesses Admiral Zheng kills the emperor. But he is framed by the imperial court. Admiral Zheng accepts the order of the Prince Regent Yan to seize Jianwen. Therefore, Jianwen sets foot on an escape journey.
Hiển thị thêm
Chọn tập 1-12
  • 1-12
Chọn tập 1-12
  • 1-12
Thu gọn giới thiệu

Beyond the Ocean 3 Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Beyond the Ocean 3

PG-13
2019
12 tập
9.3
- -
0 người đã đánh giá
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng

Khu vực

Trung Quốc đại lục

Lồng tiếng

Tiếng Phổ Thông

Miêu tả

Prince Jianwen witnesses Admiral Zheng kills the emperor. But he is framed by the imperial court. Admiral Zheng accepts the order of the Prince Regent Yan to seize Jianwen. Therefore, Jianwen sets foot on an escape journey.
Hiển thị thêm