play

Vạn Giới Kỳ Duyên Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Vạn Giới Kỳ Duyên

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
PG-13
2021
40 tập
40 tập

Miêu tả

:
Gọi hắn là ma, hắn vạch kiếm ngang trời, khí thế lay động đất trời, khí thế còn hơn cả thần tiên! Đạo hắn là Phật, hắn tiêu diệt bát hoang, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Lấy máu rửa thân, lấy lửa luyện cốt. Bất tử bất diệt, trở thành Hồng Manh đại yêu đạo! Thiếu niên Lâm Phong vùng dậy từ khốn cảnh. Gặp được Hồng Manh yêu chủng, trở thành yêu tổ duy nhất của trời đất.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-40
  • 1-40
Chọn tập 1-40
  • 1-40
万界奇缘 第1集万界奇缘 第2集万界奇缘 第3集万界奇缘 第4集万界奇缘 第5集万界奇缘 第6集万界奇缘 第7集万界奇缘 第8集万界奇缘 第9集万界奇缘 第10集万界奇缘 第11集万界奇缘 第12集万界奇缘 第13集万界奇缘 第14集万界奇缘 第15集万界奇缘 第16集万界奇缘 第17集万界奇缘 第18集万界奇缘 第19集万界奇缘 第20集万界奇缘 第21集万界奇缘 第22集万界奇缘 第23集万界奇缘 第24集万界奇缘 第25集万界奇缘 第26集万界奇缘 第27集万界奇缘 第28集万界奇缘 第29集万界奇缘 第30集万界奇缘 第31集万界奇缘 第32集万界奇缘 第33集万界奇缘 第34集万界奇缘 第35集万界奇缘 第36集万界奇缘 第37集万界奇缘 第38集万界奇缘 第39集万界奇缘 第40集

Vạn Giới Kỳ Duyên Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Vạn Giới Kỳ Duyên

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
PG-13
2021
40 tập
40 tập

Miêu tả

:
Gọi hắn là ma, hắn vạch kiếm ngang trời, khí thế lay động đất trời, khí thế còn hơn cả thần tiên! Đạo hắn là Phật, hắn tiêu diệt bát hoang, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Lấy máu rửa thân, lấy lửa luyện cốt. Bất tử bất diệt, trở thành Hồng Manh đại yêu đạo! Thiếu niên Lâm Phong vùng dậy từ khốn cảnh. Gặp được Hồng Manh yêu chủng, trở thành yêu tổ duy nhất của trời đất.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头