pic
pic

Swords Drawn(Th ver.)

Thông tin | Swords Drawn(Th ver.)

Chỉ có trên iQIYI
9.6
PG-13
2024
1 giờ 24 phút

Đạo diễn

:
Luo Yi Wei

Diễn viên chính

:
M, Li Jia Yi, Jackie Lui, Vila Fan

Miêu tả

:
"Jian" is the number one killer in the Qisha Villa. As he decides to silently quit, an assassination for him was arranged by the Villa owner. He was lucky to have been saved by Xu Yiyi, and in the new warm home, he has a new-found determination to live on...
Hiển thị thêm
Chiếu phát
icon/下载 详情页APP
Sưu tập
Sưu tập
Chọn tập 1-1
Không có những số tập này