Jackie Lui
呂頌賢
NamDiễn viên, Biên kịch581966-02-04Cung Bảo Bình72kg178cm