Luo Yi Wei
罗仪威
NamĐạo diễn, Biên kịch341989-05-03Cung Bạch DươngTrung Quốc Đại lục