play

The Big Band 3 Xem thêm2023-09-16 Episode6 Pure Version

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
PG-13
2023
Cập nhật đến kỳ 2023-10-31
Cập nhật đến kỳ 2023-10-31
Trung Quốc đại lụcChương Trình Thực TếiQIYI Sản Xuất

Miêu tả

:
"The Big Band 3" is an original music variety show produced by iQiyi in collaboration with Mi Wei. The program will bring together the most influential and representative bands, showcasing their unique styles and charms through a series of exciting stage performances, competing for the title of the annual HOT5 band.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-36
  • 1-36
Chọn tập 1-36
  • 1-36

The Big Band 3 Xem thêm2023-09-16 Episode6 Pure Version

Thông tin chương trình văn nghệ tổng hợp

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
iQIYI sản xuất
PG-13
2023
Cập nhật đến kỳ 2023-10-31
Cập nhật đến kỳ 2023-10-31
Trung Quốc đại lụcChương Trình Thực TếiQIYI Sản Xuất

Miêu tả

:
"The Big Band 3" is an original music variety show produced by iQiyi in collaboration with Mi Wei. The program will bring together the most influential and representative bands, showcasing their unique styles and charms through a series of exciting stage performances, competing for the title of the annual HOT5 band.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头