play

THÂM CUNG NỘI CHIẾN Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | THÂM CUNG NỘI CHIẾN

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2004
30 tập
Hiển thị thêm
30 tập
Lãng MạnTình TiếtCổ TrangHôn NhânTiếng Phổ ThôngCổ Đại

Miêu tả

:
Bộ phim lấy bối cảnh hậu cung vào năm Gia Khánh thứ 15. Chuyện kể về những thiên kim tiểu thư của danh gia vọng tộc như: Như Nguyệt, Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần. Bắt đầu từ khi tuyển chọn tú nữ, sau này trở thành phi tần rồi vì tranh giành ân sủng mà đấu đá lẫn nhau.
Chọn tập 1-30
  • 1-30
Chọn tập 1-30
  • 1-30

THÂM CUNG NỘI CHIẾN Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | THÂM CUNG NỘI CHIẾN

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2004
30 tập
Hiển thị thêm
30 tập
Lãng MạnTình TiếtCổ TrangHôn NhânTiếng Phổ ThôngCổ Đại

Miêu tả

:
Bộ phim lấy bối cảnh hậu cung vào năm Gia Khánh thứ 15. Chuyện kể về những thiên kim tiểu thư của danh gia vọng tộc như: Như Nguyệt, Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần. Bắt đầu từ khi tuyển chọn tú nữ, sau này trở thành phi tần rồi vì tranh giành ân sủng mà đấu đá lẫn nhau.