play

Người Phong Lưu Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Người Phong Lưu

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2022
40 tập
40 tập
Trung Quốc đại lụcTình TiếtTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Sau khi phong trào ngày 4 tháng 5 bùng nổ, Lý Đại Siêu, Trần Độc Tú và những người khác đã thảo luận về tình thế nguy hiểm của Trung Quốc cùng lối thoát, đồng thời đưa ra ý tưởng sử dụng chủ nghĩa Mác để cứu Trung Quốc. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức trên một con tàu du lịch trên Hồ Nam, mười ba đại biểu bao gồm cả Mao Trạch Đông đã cùng nhau nhắm đến mục tiêu chung là đổi mới Trung Quốc. Sau đó, Chu Ân Lai, Thái Hoà Sâm, Tương Cảnh Ngọc, Cù Thu Bạch, v.v. lần lượt trở thành lãnh đạo nòng cốt của Đảng. Những người Cộng sản Trung Quốc thời kỳ đầu, mà đại diện là Mao Trạch Đông, luôn thuỷ chung với lý tưởng ban đầu của họ. Trải qua hơn mười năm khó khăn gian khổ, tre già măng mọc, chiến đấu hăng hái đổ máu và mồ hôi, để rồi cuối cùng vào ngày 1 tháng 10, những người Cộng sản ấy bước lên tháp Thiên An Môn ở Bắc Kinh, tổ chức lễ thành lập nhà nước Trung Hoa Mới. Bộ phim khắc họa hình ảnh của những người Cộng sản Trung Quốc thời kỳ đầu, đồng thời tái hiện lịch sử đấu tranh hàng thế kỷ cùng tinh thần đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-40
  • 1-40
Chọn tập 1-40
  • 1-40
数风流人物第1集数风流人物第2集数风流人物第3集数风流人物第4集数风流人物第5集数风流人物第6集数风流人物第7集数风流人物第8集数风流人物第9集数风流人物第10集数风流人物第11集数风流人物第12集数风流人物第13集数风流人物第14集数风流人物第15集数风流人物第16集数风流人物第17集数风流人物第18集数风流人物第19集数风流人物第20集数风流人物第21集数风流人物第22集数风流人物第23集数风流人物第24集数风流人物第25集数风流人物第26集数风流人物第27集数风流人物第28集数风流人物第29集数风流人物第30集数风流人物第31集数风流人物第32集数风流人物第33集数风流人物第34集数风流人物第35集数风流人物第36集数风流人物第37集数风流人物第38集数风流人物第39集数风流人物第40集

Người Phong Lưu Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Người Phong Lưu

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2022
40 tập
40 tập
Trung Quốc đại lụcTình TiếtTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
Sau khi phong trào ngày 4 tháng 5 bùng nổ, Lý Đại Siêu, Trần Độc Tú và những người khác đã thảo luận về tình thế nguy hiểm của Trung Quốc cùng lối thoát, đồng thời đưa ra ý tưởng sử dụng chủ nghĩa Mác để cứu Trung Quốc. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức trên một con tàu du lịch trên Hồ Nam, mười ba đại biểu bao gồm cả Mao Trạch Đông đã cùng nhau nhắm đến mục tiêu chung là đổi mới Trung Quốc. Sau đó, Chu Ân Lai, Thái Hoà Sâm, Tương Cảnh Ngọc, Cù Thu Bạch, v.v. lần lượt trở thành lãnh đạo nòng cốt của Đảng. Những người Cộng sản Trung Quốc thời kỳ đầu, mà đại diện là Mao Trạch Đông, luôn thuỷ chung với lý tưởng ban đầu của họ. Trải qua hơn mười năm khó khăn gian khổ, tre già măng mọc, chiến đấu hăng hái đổ máu và mồ hôi, để rồi cuối cùng vào ngày 1 tháng 10, những người Cộng sản ấy bước lên tháp Thiên An Môn ở Bắc Kinh, tổ chức lễ thành lập nhà nước Trung Hoa Mới. Bộ phim khắc họa hình ảnh của những người Cộng sản Trung Quốc thời kỳ đầu, đồng thời tái hiện lịch sử đấu tranh hàng thế kỷ cùng tinh thần đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头