play

Đại Tống Cung Từ Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Đại Tống Cung Từ

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2021
61 tập
61 tập

Miêu tả

:
Kim Quỹ Chi Minh thời Triệu Khuông Dẫn để lại, gây nên cuộc chiến tranh giành ngôi báu trong triều đình nhà Tống. Lưu Nga (do Lưu Đào thủ vai) vốn là cô gái mồ côi đất Thục, trong lúc chiến loạn gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với tam hoàng tử Triệu Hằng (do Châu Du Dân thủ vai). Hai người trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở, cuối cùng khổ tận cam lai. Về sau, Triệu Hằng băng hà lúc vua Nhân Tông trẻ dại, để hoàn thành di nguyện của tiên đế, Lưu Nga buông rèm nhiếp chính, chủ trì sự vụ trong triều, nhờ đó kết thúc đấu tranh đảng phái, tu bổ, xây dựng công trình thủy lợi, tạo ra nhiều phúc lợi, giải quyết ổn thỏa những phân tranh và bất an của các dân tộc xung quanh, đồng thời mạnh dạn trọng dụng những nhân tài kiểu mới như Phạm Trọng Yêm, Yến Thù, Tô Tuân, gầy dựng một cơ sở vững chắc cho bốn mươi năm "Nhân Tông thịnh trị" sau này.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
  • 1-50
  • 51-61
  • 1-50
  • 51-61
  • 1-50
  • 51-61
  • 1-50
  • 51-61
大宋宫词 第1集大宋宫词 第2集大宋宫词 第3集大宋宫词 第4集大宋宫词 第5集大宋宫词 第6集大宋宫词 第7集大宋宫词 第8集大宋宫词 第9集大宋宫词 第10集大宋宫词 第11集大宋宫词 第12集大宋宫词 第13集大宋宫词 第14集大宋宫词 第15集大宋宫词 第16集大宋宫词 第17集大宋宫词 第18集大宋宫词 第19集大宋宫词 第20集大宋宫词 第21集大宋宫词 第22集大宋宫词 第23集大宋宫词 第24集大宋宫词 第25集大宋宫词 第26集大宋宫词 第27集大宋宫词 第28集大宋宫词 第29集大宋宫词 第30集大宋宫词 第31集大宋宫词 第32集大宋宫词 第33集大宋宫词 第34集大宋宫词 第35集大宋宫词 第36集大宋宫词 第37集大宋宫词 第38集大宋宫词 第39集大宋宫词 第40集大宋宫词 第41集大宋宫词 第42集大宋宫词 第43集大宋宫词 第44集大宋宫词 第45集大宋宫词 第46集大宋宫词 第47集大宋宫词 第48集大宋宫词 第49集大宋宫词 第50集

Đại Tống Cung Từ Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | Đại Tống Cung Từ

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2021
61 tập
61 tập

Miêu tả

:
Kim Quỹ Chi Minh thời Triệu Khuông Dẫn để lại, gây nên cuộc chiến tranh giành ngôi báu trong triều đình nhà Tống. Lưu Nga (do Lưu Đào thủ vai) vốn là cô gái mồ côi đất Thục, trong lúc chiến loạn gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với tam hoàng tử Triệu Hằng (do Châu Du Dân thủ vai). Hai người trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở, cuối cùng khổ tận cam lai. Về sau, Triệu Hằng băng hà lúc vua Nhân Tông trẻ dại, để hoàn thành di nguyện của tiên đế, Lưu Nga buông rèm nhiếp chính, chủ trì sự vụ trong triều, nhờ đó kết thúc đấu tranh đảng phái, tu bổ, xây dựng công trình thủy lợi, tạo ra nhiều phúc lợi, giải quyết ổn thỏa những phân tranh và bất an của các dân tộc xung quanh, đồng thời mạnh dạn trọng dụng những nhân tài kiểu mới như Phạm Trọng Yêm, Yến Thù, Tô Tuân, gầy dựng một cơ sở vững chắc cho bốn mươi năm "Nhân Tông thịnh trị" sau này.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头