play

郭晶晶惨遭无耻之徒偷拍 红外透视隐私部位Xem thêm

Thông tin | 郭晶晶惨遭无耻之徒偷拍 红外透视隐私部位

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2010
Hiển thị thêm

Miêu tả

:
近日网上流传一段中国跳水王后郭晶晶被红外线偷拍的片段,短片长达十分钟,即被网民疯传。自偷拍事件被爆出后,日前更流传一个长达两小时七分钟的档案,内有十五段08京奥期间,跳水运动员练习时的真人写真,令事件愈闹愈大。

郭晶晶惨遭无耻之徒偷拍 红外透视隐私部位Xem thêm

Thông tin | 郭晶晶惨遭无耻之徒偷拍 红外透视隐私部位

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2010
Hiển thị thêm

Miêu tả

:
近日网上流传一段中国跳水王后郭晶晶被红外线偷拍的片段,短片长达十分钟,即被网民疯传。自偷拍事件被爆出后,日前更流传一个长达两小时七分钟的档案,内有十五段08京奥期间,跳水运动员练习时的真人写真,令事件愈闹愈大。