play

网曝王鹤棣女友的正面照 两人疑似大学同学曾有多张亲密合照Xem thêm

Thông tin | 网曝王鹤棣女友的正面照 两人疑似大学同学曾有多张亲密合照

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2020
Hiển thị thêm

Miêu tả

:
日前,有媒体拍到王鹤棣与一女生现身街头,疑似恋情曝光。随后,女生正面照疑似曝光,两人曾有亲密合照。据传两人是大学同学,与王鹤棣出道前就在一起,感情很好。

网曝王鹤棣女友的正面照 两人疑似大学同学曾有多张亲密合照Xem thêm

Thông tin | 网曝王鹤棣女友的正面照 两人疑似大学同学曾有多张亲密合照

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2020
Hiển thị thêm

Miêu tả

:
日前,有媒体拍到王鹤棣与一女生现身街头,疑似恋情曝光。随后,女生正面照疑似曝光,两人曾有亲密合照。据传两人是大学同学,与王鹤棣出道前就在一起,感情很好。