play

杨丽萍《平潭映象》6月亮相京城Xem thêm

Thông tin | 杨丽萍《平潭映象》6月亮相京城

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
NC-17
2019
2 phút
Hiển thị thêm
2 phút

Miêu tả

:
《平潭映象》是杨丽萍导演的第八部大型舞台剧作品,是首部海洋性题材的超民俗作品,也是杨丽萍针对福建文化背景所导演的唯一一部作品。 《平潭映象》秉承杨丽萍高水平的艺术审美追求与艺术哲学呈现,利用最新的新媒体技术与舞台美术融合,剧目取材于“海”,深耕于“岚”,怒放于“魂”,是一部具有国际化视野和高度艺术水准的台海文化巨著。今年六月,《平潭影响》将在北京天桥艺术中心首次亮相京城。作为天桥·第四届华人春天艺术节剧目,《平潭映象》以其独具东方美学的艺术特征与超高的艺术水准,成为了华人春天艺术节的点睛之笔。

杨丽萍《平潭映象》6月亮相京城Xem thêm

Thông tin | 杨丽萍《平潭映象》6月亮相京城

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
NC-17
2019
2 phút
Hiển thị thêm
2 phút

Miêu tả

:
《平潭映象》是杨丽萍导演的第八部大型舞台剧作品,是首部海洋性题材的超民俗作品,也是杨丽萍针对福建文化背景所导演的唯一一部作品。 《平潭映象》秉承杨丽萍高水平的艺术审美追求与艺术哲学呈现,利用最新的新媒体技术与舞台美术融合,剧目取材于“海”,深耕于“岚”,怒放于“魂”,是一部具有国际化视野和高度艺术水准的台海文化巨著。今年六月,《平潭影响》将在北京天桥艺术中心首次亮相京城。作为天桥·第四届华人春天艺术节剧目,《平潭映象》以其独具东方美学的艺术特征与超高的艺术水准,成为了华人春天艺术节的点睛之笔。