play

商业精英 ดูเพิ่มเติมEp 1

ข้อมูลซีรีส์ | 商业精英

- -
(0 คนประเมินแล้ว)
เป็นผู้ใช้งานคนแรกที่ให้คะแนน
PG-13
2015
อัพเดตถึงตอน 14
แสดงเพิ่ม
อัพเดตถึงตอน 14
สหรัฐอเมริกา

คำบรรยาย

:
休-海夫纳、特德-特纳、乔治-福尔曼、唐纳德-特朗普都是享誉世界的名人,他们是怎样发家致富的?这些商业精英如何把不可能变为现实?将名不见经传的小公司变为现实?
รายการแต่ละตอน 1-14
  • 1-14
รายการแต่ละตอน 1-14
  • 1-14
ปิดเรื่องย่อ

商业精英 ดูเพิ่มเติมEp 1

ข้อมูลซีรีส์ | 商业精英

- -
(0 คนประเมินแล้ว)
เป็นผู้ใช้งานคนแรกที่ให้คะแนน
PG-13
2015
อัพเดตถึงตอน 14
แสดงเพิ่ม
อัพเดตถึงตอน 14
สหรัฐอเมริกา

คำบรรยาย

:
休-海夫纳、特德-特纳、乔治-福尔曼、唐纳德-特朗普都是享誉世界的名人,他们是怎样发家致富的?这些商业精英如何把不可能变为现实?将名不见经传的小公司变为现实?