play

反骗警察 Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | 反骗警察

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2023
29 tập
29 tập
Trung Quốc đại lụcTội PhạmBí ẨnTình TiếtHình SựTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
本剧讲述中州新警高仁,阴差阳错卧底电信诈骗团伙,协助市局破获特大刑事案件的故事。警校毕业班学生高仁,车站长大,随师父知晓“正提反脱、风火除谣”千门八将,了解哄骗、婚骗、谎骗、诨骗、诳骗、坑骗、串骗、局骗、拐骗等各种骗术,是警界反诈骗的苗子。 班长姐安玲玲闺蜜遭遇杀猪盘,高仁带领警校反骗五人组和混混李小拐等多次交锋获胜,诈骗头目蒋爷对他又爱又恨。市局领导识人善任,队长邹蕾化妆富婆协助高仁,成功卧底诈骗团伙,以身犯险帮助市局,掌握了团伙校园贷、套路贷、零元购、虚拟货币投资、赌博设局、冒充公检法、刷卡消费等诈骗动向,获取了关键证据,堵截了赃款,最终破局,成功捣毁这个隐藏中州市数十年的诈骗团伙。
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头
Chọn tập 1-29
  • 1-29
Chọn tập 1-29
  • 1-29

反骗警察 Xem thêmTập 1

Thông tin tập phim | 反骗警察

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
TV-PG
2023
29 tập
29 tập
Trung Quốc đại lụcTội PhạmBí ẨnTình TiếtHình SựTiếng Phổ Thông

Miêu tả

:
本剧讲述中州新警高仁,阴差阳错卧底电信诈骗团伙,协助市局破获特大刑事案件的故事。警校毕业班学生高仁,车站长大,随师父知晓“正提反脱、风火除谣”千门八将,了解哄骗、婚骗、谎骗、诨骗、诳骗、坑骗、串骗、局骗、拐骗等各种骗术,是警界反诈骗的苗子。 班长姐安玲玲闺蜜遭遇杀猪盘,高仁带领警校反骗五人组和混混李小拐等多次交锋获胜,诈骗头目蒋爷对他又爱又恨。市局领导识人善任,队长邹蕾化妆富婆协助高仁,成功卧底诈骗团伙,以身犯险帮助市局,掌握了团伙校园贷、套路贷、零元购、虚拟货币投资、赌博设局、冒充公检法、刷卡消费等诈骗动向,获取了关键证据,堵截了赃款,最终破局,成功捣毁这个隐藏中州市数十年的诈骗团伙。
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头