pic
pic

Tầm Long Quyết: Sinh Tử Môn

Thông tin | Tầm Long Quyết: Sinh Tử Môn

9.1
PG-13
2023
1 giờ 27 phút

Miêu tả

:
Ở một quốc gia Đông Nam Á, người Trung Quốc làm chuyên gia phong thủy là Trần Vô Kỵ đã mất mạng trong một lần đi tìm thuốc cứu người do rơi vào bẫy của một nhóm đạo tặc mộ. Ba đệ tử của Trần Vô Kỵ gồm Tiểu Mãn, Đại Thử, Bạch Lộ sau khi biết được được sự thật ẩn giấu phía sau đã dùng mưu để phá vỡ âm mưu của nhóm đạo tặc mộ, cuối cùng phối hợp với cảnh sát để đưa nhóm đạo tặc mộ ra trước công lý.
Hiển thị thêm
Chiếu phát
icon/下载 详情页APP
Sưu tập
Sưu tập
Chọn tập 1-1
Không có những số tập này