Billy Lau,Lau Nam Kwong
樓南光
NamDiễn viên, Đạo diễn691954-07-03Cung Cự giải78kg173cm