Qiao Shan
乔杉
Tên gọi khác: 杉子
NamDiễn viên391984-06-28Cung Cự giải80kg175cmTrung Quốc Đại lục