LiyaTong
佟丽娅
Tên gọi khác: 丫丫, 丫爷, 小丸子
NữDiễn viên391984-08-08Cung Sư Tử43kg165cmTrung Quốc Đại lục