Nita
夏若妍
Tên gọi khác: 张亚兰, 雷瑟琳, 小锺楚红, 雷雷, 夏三岁
NữDiễn viên, Người mẫu341990-01-08Cung Ma Kết