Kelong Xu
徐旖
Tên gọi khác: 徐可珑
NữDiễn viên311992-07-12Cung Cự giảiTrung Quốc Đại lục