Guo Zhen
郭震
NamDiễn viênCung Bảo BìnhTrung Quốc Đại lục