Shao Shuai
邵帅
NamDiễn viênCung Bạch Dương75kg182cmTrung Quốc Đại lục