Collin Chou
鄒兆龍
Tên gọi khác: 倪星, Sing Ngai
NamDiễn viên561967-08-11Cung Sư Tử180cm