pic
pic

Người Đẹp Cận Vệ

Thông tin | Người Đẹp Cận Vệ

8.4
TV-PG
2020
12 tập

Đạo diễn

:
Zhang Jin Tao

Miêu tả

:
Nghe đồn trên giang hồ có mười hai đạo binh phù thất lạc, có được những binh phù này là có thể bá chiếm thiên hạ. Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Viên Bân phụng mệnh điều tra tung tích binh phù, lại bị chỉ huy sứ Quý Môn Đạt lợi dụng và giá họa. Thời khắc mấu chốt, bạn chơi thời thơ ấu của Viên Bân - Kim Đao Môn Môn Chủ xuất hiện, cứu Viên Bân. Hai người suy đoán Quý Môn Đạt mưu toan thu thập binh phù nguy hại quốc gia. Vì bảo vệ quốc gia, lấy lại trong sạch cho mình, Viên Bân và Chu Bân bước lên con đường dài tìm đủ mười hai đạo binh phù.
Hiển thị thêm
Chiếu phát
icon/下载 详情页APP
Sưu tập
Sưu tập