Benny chen
陳木勝
NamĐạo diễn, Nhà chế tác, Biên kịch621961-10-24Cung Bọ Cạp180cm