Nicholas Tse
謝霆鋒
NamDiễn viên1980-08-29175cm
Bộ tác phẩm
Nhân vật liên quan
Nội dung đặc sắc
Tuyển tập phim và truyền hình