play

Tinh Môn Thâm UyênXem thêm

Thông tin chương trình | Tinh Môn Thâm Uyên

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2024
1 giờ 26 phút
1 giờ 26 phút

Miêu tả

:
Trong tương lai, con người bắt đầu thực hiện hành trình du hành giữa các hành tinh thông qua cổng sao. Một con tàu vũ trụ bất ngờ bị mắc kẹt trong "Hố Sao" và chỉ có 4 trong số 15 hành khách có cơ hội sống sót thông qua việc vào các buồng ngủ đông. Mọi người lo lắng đang tập trung tại kho hàng, đối mặt với cơ hội sống quý báu, có người đã thả quái vật ngoài hành tinh bị giam giữ ra, cố gắng điều khiển quái vật để tàn sát người khác. Trong bóng tối sâu thẳm này, một trận chiến cho công lý đang bắt đầu.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头

Tinh Môn Thâm UyênXem thêm

Thông tin chương trình | Tinh Môn Thâm Uyên

- -
(0 người đã đánh giá)
Hãy là người dùng đầu tiên xếp hạng
PG-13
2024
1 giờ 26 phút
1 giờ 26 phút

Miêu tả

:
Trong tương lai, con người bắt đầu thực hiện hành trình du hành giữa các hành tinh thông qua cổng sao. Một con tàu vũ trụ bất ngờ bị mắc kẹt trong "Hố Sao" và chỉ có 4 trong số 15 hành khách có cơ hội sống sót thông qua việc vào các buồng ngủ đông. Mọi người lo lắng đang tập trung tại kho hàng, đối mặt với cơ hội sống quý báu, có người đã thả quái vật ngoài hành tinh bị giam giữ ra, cố gắng điều khiển quái vật để tàn sát người khác. Trong bóng tối sâu thẳm này, một trận chiến cho công lý đang bắt đầu.
Hiển thị thêmicon_简介展开箭头